ilustracja

Pogrzeb katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.


Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych (spowiedź, Komunia św.), wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.


Wprowadzenie teologiczne

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła (Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 81-82). Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne (KKK 1684).