Kult Świętych

Kult świętych, a szczególnie męczenników, jest najpopularniejszą prastarą praktyką kościelną tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie, potwierdzoną również w Piśmie Świętym (por. Dz 7, 57-60; Ap 6, 9-11; 7, 9-17). Oddając cześć świętym, uwielbiamy Jezusa Chrystusa. Ich świętość jest uczestnictwem w naturze samego Boga, a źródłem ich świętości jest autentyczne naśladowanie Zbawiciela.


Kult świętych wypływa z prawdy o tajemnicy Świętych Obcowania. Wspólnota łaski, która jest już udziałem zbawionych, w jakimś stopniu udziela się także członkom Kościoła pielgrzymującego na ziemi. Ta szczególna więź znajduje swoje odbicie w świadomości wiernych, iż dusze zbawionych, będąc w niebie, mogą skuteczniej niż na ziemi współdziałać z naszym zbawieniem.


Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym oraz otacza szacunkiem ich autentyczne relikwie i wizerunki. Przez święte relikwie należy rozumieć ciało bądź części ciała świętego lub błogosławionego. Relikwiami są także przedmioty należące do świętych, sprzęty, ubrania, rękopisy, jak również przedmioty otarte o ich ciała bądź o ich groby, oleje, lniane płótna, a także czczone ich wizerunki. Relikwie, aby mogły stać się przedmiotem kultu ze strony wiernych, muszą być autentyczne. Dokument autentyczności relikwii wystawia biskup danego miejsca.


Relikwie starożytne, choćby nie miały dokumentu stwierdzającego ich autentyczność, należy pozostawić w takiej czci, jakiej dotychczas doznawały, chyba że byłaby pewność co do ich nieprawdziwości.


Różne są formy oddawania czci relikwiom. Do najbardziej jednak znanych i stosowanych powszechnie w Kościele form czci należą: ucałowanie relikwii, przyozdabianie ich światłami, kwiatami, udzielanie nimi błogosławieństwa, noszenie ich w procesji, zanoszenie do chorych.

Święci i Błogosławieni
których relikwie czcimy w naszej świątyni

obraz

Święty Ojciec Pio z Pietrelciny

Nowenny przy relikwiach św. Ojca Pio z Pietrelciny odmawiane są 23 dnia miesiąca. Wspomnienie obchodzimy 23 września.
obraz

Święty Jan Paweł II

Nowenny przy relikwiach św. Jana Pawła II odmawiane są 2 kwietnia, 18 maja oraz 1622 października.
obraz

Święta Rita z Cascia

Nowenny przy relikwiach św. Rity z Cascia odmawiane są 22 dnia miesiąca. Wspomnienie obchodzimy 22 maja.
obraz

Święta Gemma Galgani

Nowenny przy relikwiach św. Gemmy Galgani odmawiane są 11 dnia miesiąca. Wspomnienie obchodzimy 11 kwietnia.
obraz

Święte Dzieci Fatimskie Hiacynta i Franciszek

Nowenny przy relikwiach św. Dzieci Fatimskich odmawiane są w pierwsze soboty miesiąca oraz 20 lutego.
obraz

Bł. Męczennicy Zbigniew i Michał

Nowenny przy relikwiach bł. Męczenników Zbigniewa i Michała odmawiane są 7 czerwca9 sierpnia.
obraz

Święty Piotr Apostoł

Nowenna przy relikwiach św. Piotra Apostoła odmawiana jest 29 czerwca.
obraz

Bł. Czesław

Nowenna przy relikwiach bł. Czesława odmawiana jest 20 lipca.
obraz

Św. Miriam Mała Arabka

Nowenna przy relikwiach św. Miriam Małej Arabki odmawiana jest 26 sierpnia.
obraz

Bł. Aniela Salawa

Nowenna przy relikwiach bł. Anieli Salawy odmawiana jest 9 wrzesnia.
obraz

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Nowenna przy relikwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki odmawiana jest 9 października.
obraz

Św. Jadwiga Śląska

Nowenna przy relikwiach św. Jadwigi Śląskiej odmawiana jest 16 października.