Kalendarz Liturgiczny

22 czerwca 2021

Wtorek

Wtorek, XII Tydzień zwykły

Rdz 13, 2. 5-18 Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b) J 8, 12 Mt 7, 6. 12-14

23 czerwca 2021

Środa

Środa, XII Tydzień zwykły

Rdz 15, 1-12. 17-18 Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a) J 15, 4a. 5b Mt 7, 15-20

24 czerwca 2021

Czwartek

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Uroczystość

Jr 1, 4-10 Ps 71, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab i 17 (R.: por. 6b) 1 P 1, 8-12 J 1, 7; Łk 1, 17 Łk 1, 5-17

25 czerwca 2021

Piątek

Piątek, XII Tydzień zwykły

Rdz 17, 1. 9-10. 15-22 Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b) Por. Mt 8, 17 Mt 8, 1-4

26 czerwca 2021

Sobota

Sobota, XII Tydzień zwykły

Rdz 18, 1-15 Łk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 (R.: por. 54b) Por. Mt 8, 17 Mt 8, 5-17

27 czerwca 2021

Niedziela

Niedziela, XIII Tydzień zwykły

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a) 2 Kor 8, 7. 9. 13-15 Por. 2 Tm 1, 10b Mk 5, 21-43

28 czerwca 2021

Poniedziałek

Św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Rdz 18, 16-33 Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 10-11 (R.: por. 8a) Por. Ps 95 (94), 8a. 7d Mt 8, 18-22

29 czerwca 2021

Wtorek

Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość

Dz 3, 1-10 Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a) Ga 1, 11-20 J 21, 17d J 21, 15-19

30 czerwca 2021

Środa

Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego

Wspomnienie

Rdz 21, 5. 8-20 Ps 34 (33), 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 7a) Jk 1, 18 Mt 8, 28-34

Lipiec 2021


1 lipca 2021

Czwartek

Czwartek, XIII Tydzień zwykły

Rdz 22, 1-19 Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9) Por. 2 Kor 5, 19 Mt 9, 1-8

2 lipca 2021

Piątek

Piątek, XIII Tydzień zwykły

Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67 Ps 106 (105), 1b-2. 3-4a. 4b-5 (R.: por. 1b) Mt 11, 28 Mt 9, 9-13

3 lipca 2021

Sobota

Św. Tomasza, apostoła

Święto

Ef 2, 19-22 Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15) J 20, 24-29

4 lipca 2021

Niedziela

Niedziela, XIV Tydzień zwykły

Ez 2, 2-5 Ps 123 (122), 1b-2. 3-4 (R.: por. 1b) 2 Kor 12, 7-10 Por. Łk 4, 18 Mk 6, 1-6

5 lipca 2021

Poniedziałek

Poniedziałek, XIV Tydzień zwykły

Rdz 28, 10-22a Ps 91 (90), 1-2. 3-4. 14-15b (R.: por. 2b) Por. 2 Tm 1, 10b Mt 9, 18-26

6 lipca 2021

Wtorek

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Wspomnienie

Rdz 32, 23-32. 33b Ps 17 (16), 1bcd. 2-3. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15a) J 10, 14 Mt 9, 32-38

7 lipca 2021

Środa

Środa, XIV Tydzień zwykły

Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a Ps 33 (32), 2-3. 10-11. 18-19 (R.: por. 22) Mk 1, 15 Mt 10, 1-7

8 lipca 2021

Czwartek

Św. Jana z Dukli, prezbitera

Wspomnienie

Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5 Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a) Mk 1, 15 Mt 10, 7-15

9 lipca 2021

Piątek

Piątek, XIV Tydzień zwykły

Rdz 46, 1-7. 28-30 Ps 37 (36), 3-4. 18-19. 27-28b. 39-40 (R.: por. 39a) Por. J 16, 13a; 14, 26d Mt 10, 16-23

10 lipca 2021

Sobota

Sobota, XIV Tydzień zwykły

Rdz 49, 29-33; 50, 15-26 Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7 (R.: por. Ps 69 [68], 33b) Por. 1 P 4, 14 Mt 10, 24-33

11 lipca 2021

Niedziela

Niedziela, XV Tydzień zwykły

Am 7, 12-15 Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8) Ef 1, 3-14 Por. Ef 1, 17-18 Mk 6, 7-13

12 lipca 2021

Poniedziałek

Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Wspomnienie

Wj 1, 8-14. 22 Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 8a) Mt 5, 10 Mt 10, 34 – 11, 1

13 lipca 2021

Wtorek

Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Wspomnienie

Wj 2, 1-15a Ps 69 (68), 3. 14. 30-31. 33-34 (R.: por. 33b) Por. Ps 95 (94), 8a. 7d Mt 11, 20-24

14 lipca 2021

Środa

Środa, XV Tydzień zwykły

Wj 3, 1-6. 9-12 Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7 (R.: por. 8a) Por. Mt 11, 25 Mt 11, 25-27

15 lipca 2021

Czwartek

Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Wspomnienie

Wj 3, 13-20 Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: por. 8a) Mt 11, 28-30