Kalendarz Liturgiczny

5 sierpnia 2021

Czwartek

XVIII Tydzień zwykły

Lb 20, 1-13 Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a) Mt 16, 18 Mt 16, 13-23

6 sierpnia 2021

Piątek

Święto Przemienienia Pańskiego

Święto

Dn 7, 9-10. 13-14 2 P 1, 16-19 Ps 97, 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a) Mt 17, 5c Mk 9, 2-10

7 sierpnia 2021

Sobota

XVIII Tydzień zwykły

Pwt 6, 4-13 Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2) Por. 2 Tm 1, 10b Mt 17, 14-20

8 sierpnia 2021

Niedziela

XIX Tydzień zwykły

1 Krl 19, 4-8 Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 9a) Ef 4, 30 – 5, 2 J 6, 51ab J 6, 41-51

9 sierpnia 2021

Poniedziałek

Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Święto

Oz 2, 16b. 17b. 21-22 Ps 45, 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a) Mt 25, 1-13

10 sierpnia 2021

Wtorek

Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Święto

Mdr 3, 1-9 2 Kor 9, 6-10 Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a) J 12, 24-26

11 sierpnia 2021

Środa

Św. Klary, dziewicy

Wspomnienie

Pwt 34, 1-12 Ps 66 (65), 1b-3a. 5 i 8. 16-17 (R.: por. 20a i 9a) Por. 2 Kor 5, 19 Mt 18, 15-20

12 sierpnia 2021

Czwartek

XIX Tydzień zwykły

Joz 3, 7-10a. 11. 13-17 Ps 114 (113A), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. Wj 15, 1bc) Ps 119 (118), 135 Mt 18, 21 – 19, 1

13 sierpnia 2021

Piątek

XIX Tydzień zwykły

Joz 24, 1-13 Ps 136 (135), 1b i 2a i 3. 16a i 17a i 18. 21a i 22a i 24 Por. 1 Tes 2, 13 Mt 19, 3-12

14 sierpnia 2021

Sobota

Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

Wspomnienie

Mdr 3, 1-9 Ps 116B, 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15) 1 J 3, 13-16 J 12, 25 J 15, 9-17

15 sierpnia 2021

Niedziela

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość

1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 Ps 132, 6-7. 9-10. 13-14 (R.: por. 8) 1 Kor 15, 54-57 Łk 11, 27-28

16 sierpnia 2021

Poniedziałek

XX Tydzień zwykły

Sdz 2, 11-19 Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab i 44 (R.: por. 4) Mt 5, 3 Mt 19, 16-22

17 sierpnia 2021

Wtorek

Św. Jacka, prezbitera

Wspomnienie

Sdz 6, 11-24a Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9) Por. 2 Kor 8, 9 Mt 19, 23-30

18 sierpnia 2021

Środa

XX Tydzień zwykły

Sdz 9, 6-15 Ps 21 (20), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 2a) Por. Hbr 4, 12 Mt 20, 1-16

19 sierpnia 2021

Czwartek

XX Tydzień zwykły

Sdz 11, 29-39a Ps 40 (39), 5. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a) Por. Ps 95 (94), 8a. 7d Mt 22, 1-14

20 sierpnia 2021

Piątek

Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

Wspomnienie

Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22 Ps 146 (145), 5-6b. 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b) Ps 25 (24), 4b. 5a Mt 22, 34-40

21 sierpnia 2021

Sobota

Św. Piusa X, papieża

Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b) Por. Mt 23, 9b. 10b Mt 23, 1-12

22 sierpnia 2021

Niedziela

XXI Tydzień zwykły

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 (R.: por. 9a) Ef 5, 21-32 Por. J 6, 63c. 68c J 6, 55. 60-69

23 sierpnia 2021

Poniedziałek

XXI Tydzień zwykły

1 Tes 1, 1-5. 8b-10 Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a) Por. J 10, 27 Mt 23, 13-22

24 sierpnia 2021

Wtorek

Św. Bartłomieja, apostoła

Święto

Ap 21, 9b-14 Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12) J 1, 49b J 1, 45-51

25 sierpnia 2021

Środa

XXI Tydzień zwykły

1 Tes 2, 9-13 Ps 139 (138), 7-8. 9-10. 11-12b (R.: por. 1b) 1 J 2, 5 Mt 23, 27-32

26 sierpnia 2021

Czwartek

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Uroczystość

Prz 8, 22-35 Iz 2, 2-5 Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13-15 (R.: Jdt 15, 9d) Ga 4, 4-7 Łk 1, 28 J 2, 1-11

27 sierpnia 2021

Piątek

Św. Moniki

Wspomnienie

1 Tes 4, 1-8 Ps 97 (96), 1 i 2b. 5-6. 10. 11-12 (R.: por. 12a) Por. Łk 21, 36 Mt 25, 1-13

28 sierpnia 2021

Sobota

Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Wspomnienie

1 Tes 4, 9-11 Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 9) J 13, 34 Mt 25, 14-30

29 sierpnia 2021

Niedziela

XXII Tydzień zwykły

Pwt 4, 1-2. 6-8 Ps 15 (14), 1b-2. 3 i 4b. 4c-5 (R.: por. 1b) Jk 1, 17-18. 21b-22. 27 Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

30 sierpnia 2021

Poniedziałek

XXII Tydzień zwykły

1 Tes 4, 13-18 Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 11-12. 13 (R.: por. 13ab) Por. Łk 4, 18 Łk 4, 16-30

31 sierpnia 2021

Wtorek

XXII Tydzień zwykły

1 Tes 5, 1-6. 9-11 Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 13) Por. Łk 7, 16 Łk 4, 31-37

Wrzesień 2021


1 września 2021

Środa

XXII Tydzień zwykły

Kol 1, 1-8 Ps 52 (51), 10-11 (R.: por. 10b) Por. Łk 4, 18 Łk 4, 38-44

2 września 2021

Czwartek

XXII Tydzień zwykły

Kol 1, 9-14 Ps 98 (97), 2-3b. 3c-4. 5-6 (R.: por. 2a) Mt 4, 19 Łk 5, 1-11

3 września 2021

Piątek

Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wspomnienie

Kol 1, 15-20 Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 2b) J 8, 12 Łk 5, 33-39

4 września 2021

Sobota

XXII Tydzień zwykły

Kol 1, 21-23 Ps 54 (53), 3-4. 6 i 8 (R.: por. 6b) J 14, 6 Łk 6, 1-5

5 września 2021

Niedziela

XXIII Tydzień zwykły

Iz 35, 4-7a Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b) Jk 2, 1-5 Por. Mt 4, 23 Mk 7, 31-37

6 września 2021

Poniedziałek

XXIII Tydzień zwykły

Kol 1, 24 – 2, 3 Ps 62 (61), 6-7. 9 (R.: por. 7a) Por. J 10, 27 Łk 6, 6-11

7 września 2021

Wtorek

XXIII Tydzień zwykły

Kol 2, 6-15 Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a) Por. J 15, 16 Łk 6, 12-19

8 września 2021

Środa

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Święto

Mi 5, 1-4a Rz 8, 28-30 Ps 13, 6 (R.: por. Iz 61, 10b) Mt 1, 1-16. 18-23

9 września 2021

Czwartek

XXIII Tydzień zwykły

Kol 3, 12-17 Ps 150, 1b-2. 3-4. 5-6a (R.: 6a) Por. 1 J 4, 12bcd Łk 6, 27-38

10 września 2021

Piątek

XXIII Tydzień zwykły

1 Tm 1, 1-2. 12-14 Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 11 (R.: por. 5a) Por. J 17, 17ba Łk 6, 39-42

11 września 2021

Sobota

XXIII Tydzień zwykły

1 Tm 1, 15-17 Ps 113 (112), 1b-2. 3-4. 5a i 6-7 (R.: por. 2a) J 14, 23 Łk 6, 43-49

12 września 2021

Niedziela

XXIV Tydzień zwykły

Iz 50, 5-9a Ps 116A (114), 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 9) Jk 2, 14-18 Ga 6, 14 Mk 8, 27-35

13 września 2021

Poniedziałek

Św. Jana Chryzostoma

Wspomnienie

1 Tm 2, 1-8 Ps 28 (27), 2. 7. 8-9 (R.: por. 6) Por. J 3, 16 Łk 7, 1-10

14 września 2021

Wtorek

Podwyższenia Krzyża Świętego

Święto

Lb 21, 4b-9 Flp 2, 6-11 Ps 78, 1-2. 34-35. 36-37. 38 (R.: por. 7b) J 3, 13-17

15 września 2021

Środa

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Wspomnienie

Hbr 5, 7-9 Ps 31, 2-3b. 3c-4. 5-6. 15-16. 20 (R.: por. 17b) J 19, 25-27 Łk 2, 33-35

16 września 2021

Czwartek

Św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

Wspomnienie

1 Tm 4, 12-16 Ps 111 (110), 7-8. 9. 10 (R.: por. 2a) Mt 11, 28 Łk 7, 36-50

17 września 2021

Piątek

XXIV Tydzień zwykły

1 Tm 6, 2c-12 Ps 49 (48), 6-7. 8-10. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3) Por. Mt 11, 25 Łk 8, 1-3

18 września 2021

Sobota

Św. Stanisława Kostki, zakonnika

Święto

Mdr 4, 7-15 Ps 148, 1-2. 11-13a. 13c-14 (R.: por. 12a i 13a) 1 J 2, 12-17 Mt 5, 8 Łk 2, 41-52

19 września 2021

Niedziela

XXV Tydzień zwykły

Mdr 2, 12. 17-20 Ps 54 (53), 3-4. 5. 6 i 8 (R.: por. 6b) Jk 3, 16 – 4, 3 Por. 2 Tes 2, 14 Mk 9, 30-37

20 września 2021

Poniedziałek

Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Wspomnienie

Ezd 1, 1-6 Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) Mt 5, 16 Łk 8, 16-18

21 września 2021

Wtorek

Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Święto

Ef 4, 1-7. 11-13 Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a) Mt 9, 9-13

22 września 2021

Środa

XXV Tydzień zwykły

Ezd 9, 5-9 Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8 (R.: por. 2a) Mk 1, 15 Łk 9, 1-6

23 września 2021

Czwartek

Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

Wspomnienie

Ag 1, 1-8 Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a) J 14, 6 Łk 9, 7-9

24 września 2021

Piątek

XXV Tydzień zwykły

Ag 1, 15b – 2, 9 Ps 43 (42), 1. 2. 3. 4 (R.: por. 5cd) Por. Mk 10, 45 Łk 9, 18-22

25 września 2021

Sobota

XXV Tydzień zwykły

Za 2, 5-9. 14-15a Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d) Por. 2 Tm 1, 10b Łk 9, 43b-45

26 września 2021

Niedziela

XXVI Tydzień zwykły

Lb 11, 25-29 Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a) Jk 5, 1-6 Por. J 17, 17ba Mk 9, 38-43. 45. 47-48

27 września 2021

Poniedziałek

Św. Wincentego à Paulo, prezbitera

Wspomnienie

Za 8, 1-8 Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17) Por. Mk 10, 45 Łk 9, 46-50

28 września 2021

Wtorek

Św. Wacława, męczennika

Wspomnienie

Za 8, 20-23 Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Za 8, 23) Por. Mk 10, 45 Łk 9, 51-56

29 września 2021

Środa

Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Święto

Dn 7, 9-10. 13-14 Ap 12, 7-12a Ps 138, 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c) Por. Ps 103, 21 J 1, 47-51

30 września 2021

Czwartek

Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Wspomnienie

Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a) Mk 1, 15 Łk 10, 1-12

Październik 2021


1 października 2021

Piątek

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła

Wspomnienie

Ba 1, 15-22 Ps 79 (78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd) Por. Ps 95 (94), 8a. 7d Łk 10, 13-16

2 października 2021

Sobota

Św. Aniołów Stróżów

Wspomnienie

Wj 23, 20-23 Ps 91, 1-2. 3-4. 5-6. 10-11 (R.: por. 11) Ps 103, 21 Mt 18, 1-5. 10

3 października 2021

Niedziela

XXVII Tydzień zwykły

Rdz 2, 18-24 Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5) Hbr 2, 9-11 Por. 1 J 4, 12bcd Mk 10, 2-16

4 października 2021

Poniedziałek

Św. Franciszka z Asyżu

Wspomnienie

Jon 1, 1 – 2, 1. 11 Jon 2, 3. 4. 5. 8 (R.: por. 7c) J 13, 34 Łk 10, 25-37

5 października 2021

Wtorek

Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Wspomnienie

Jon 3, 1-10 Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 7b-8 (R.: por. 3) Por. Łk 11, 28 Łk 10, 38-42

6 października 2021

Środa

XXVII Tydzień zwykły

Jon 4, 1-11 Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10 (R.: por. 15a) Por. Rz 8, 15bc Łk 11, 1-4

7 października 2021

Czwartek

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Wspomnienie

Ml 3, 13-20a Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a) Por. Dz 16, 14b Łk 11, 5-13

8 października 2021

Piątek

XXVII Tydzień zwykły

Jl 1, 13-15; 2, 1-2 Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9 (R.: por. 9a) J 12, 31b-32 Łk 11, 15-26

9 października 2021

Sobota

XXVII Tydzień zwykły

Jl 4, 12-21 Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 11-12 (R.: por. 12a) Por. Łk 11, 28 Łk 11, 27-28

10 października 2021

Niedziela

XXVIII Tydzień zwykły

Mdr 7, 7-11 Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 14a) Hbr 4, 12-13 Mt 5, 3 Mk 10, 17-30

11 października 2021

Poniedziałek

XVIII Tydzień zwykły

Rz 1, 1-7 Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a) Por. Ps 95 (94), 8a. 7d Łk 11, 29-32

12 października 2021

Wtorek

XVIII Tydzień zwykły

Rz 1, 16-25 Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a) Por. Hbr 4, 12 Łk 11, 37-41

13 października 2021

Środa

Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Wspomnienie

Rz 2, 1-11 Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9 (R.: 13b) Por. J 10, 27 Łk 11, 42-46

14 października 2021

Czwartek

XVIII Tydzień zwykły

Rz 3, 21-30a Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7bc) J 14, 6 Łk 11, 47-54

15 października 2021

Piątek

Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Wspomnienie

Rz 4, 1-8 Ps 32 (31), 1b-2. 5 i 11 (R.: por. 7) Ps 33 (32), 22 Łk 12, 1-7

16 października 2021

Sobota

Św. Jadwigi Śląskiej

Wspomnienie

Rz 4, 13. 16-18 Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a) Por. J 15, 26b. 27a Łk 12, 8-12

17 października 2021

Niedziela

XXIX Tydzień zwykły

Iz 53, 10-11 Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22) Hbr 4, 14-16 Por. Mk 10, 45 Mk 10, 35-45

18 października 2021

Poniedziałek

Św. Łukasza, ewangelisty

Święto

2 Tm 4, 9-17a Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12) J 15, 16 Łk 10, 1-9

19 października 2021

Wtorek

XXIX Tydzień zwykły

Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17 (R.: por. 8a i 9a) Por. Łk 21, 36 Łk 12, 35-38

20 października 2021

Środa

Św. Jana Kantego, prezbitera

Wspomnienie

Rz 6, 12-18 Ps 124 (123), 1b-3. 4-6. 7-8 (R.: por. 8a) Por. Mt 24, 42a. 44 Łk 12, 39-48

21 października 2021

Czwartek

XXIX Tydzień zwykły

Rz 6, 19-23 Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a) Flp 3, 8b-9a Łk 12, 49-53

22 października 2021

Piątek

Św. Jana Pawła II, papieża

Wspomnienie

Rz 7, 18-25a Ps 119 (118), 66 i 68. 76-77. 93-94 (R.: por. 68b) Por. Mt 11, 25 Łk 12, 54-59

23 października 2021

Sobota

XXIX Tydzień zwykły

Rz 8, 1-11 Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6) Por. Ez 33, 11 Łk 13, 1-9

24 października 2021

Niedziela

XXX Tydzień zwykły

Jr 31, 7-9 Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) Hbr 5, 1-6 Por. 2 Tm 1, 10b Mk 10, 46b-52

25 października 2021

Poniedziałek

XXX Tydzień zwykły

Rz 8, 12-17 Ps 68 (67), 2 i 4. 6-7b. 20-21 (R.: por. 21a) Por. J 17, 17ba Łk 13, 10-17

26 października 2021

Wtorek

XXX Tydzień zwykły

Rz 8, 18-25 Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a) Por. Mt 11, 25 Łk 13, 18-21

27 października 2021

Środa

XXX Tydzień zwykły

Rz 8, 26-30 Ps 13 (12), 4-5. 6 (R.: 6a) Por. 2 Tes 2, 14 Łk 13, 22-30

28 października 2021

Czwartek

Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Święto

Ef 2, 19-22 Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a) Łk 6, 12-19

29 października 2021

Piątek

XXX Tydzień zwykły

Rz 9, 1-5 Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a) Por. J 10, 27 Łk 14, 1-6

30 października 2021

Sobota

XXX Tydzień zwykły

Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29 Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 17-18 (R.: por. 14a) Mt 11, 29ab Łk 14, 1. 7-11

31 października 2021

Niedziela

XXXI Tydzień zwykły

1 Krl 8, 22-23. 27-30 Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11 (R.: por. 2) 1 Kor 3, 9b-11. 16-17 J 4, 19-24

Listopad 2021


1 listopada 2021

Poniedziałek

Wszystkich Świętych

Uroczystość

Ap 7, 2-4. 9-14 Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6) 1 J 3, 1-3 Mt 11, 28 Mt 5, 1-12a

2 listopada 2021

Wtorek

Wszystkich wiernych zmarłych

Wspomnienie

Hi 19, 1. 23-27a Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a) 1 Kor 15, 20-24a. 25-28 Ap 1, 5-6 Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

3 listopada 2021

Środa

XXXI Tydzień zwykły

Rz 13, 8-10 Ps 112 (111), 1b-2. 4-5. 9 (R.: por. 5a) Por. 1 P 4, 14 Łk 14, 25-33

4 listopada 2021

Czwartek

Św. Karola Boromeusza, biskupa

Wspomnienie

Rz 14, 7-12 Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 13) Mt 11, 28 Łk 15, 1-10

5 listopada 2021

Piątek

XXXI Tydzień zwykły

Rz 15, 14-21 Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a) 1 J 2, 5 Łk 16, 1-8

6 listopada 2021

Sobota

XXXI Tydzień zwykły

Rz 16, 3-9. 16. 22-27 Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11 (R.: 1b) Por. 2 Kor 8, 9 Łk 16, 9-15

7 listopada 2021

Niedziela

XXXII Tydzień zwykły

1 Krl 17, 10-16 Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b) Hbr 9, 24-28 Mt 5, 3 Mk 12, 38-44

8 listopada 2021

Poniedziałek

XXXII Tydzień zwykły

Mdr 1, 1-7 Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10. (R.: por. 24b) Por. Flp 2, 15d. 16a Łk 17, 1-6

9 listopada 2021

Wtorek

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Święto

Ez 47, 1-2. 8-9. 12 Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6) 1 Kor 3, 9b-11. 16-17 2 Krl 7, 16 J 2, 13-22

10 listopada 2021

Środa

Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wspomnienie

Mdr 6, 1-11 Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a) Por. 1 Tes 5, 18 Łk 17, 11-19

11 listopada 2021

Czwartek

Św. Marcina z Tours, biskupa

Wspomnienie

Mdr 7, 22 – 8, 1 Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89) J 15, 5ab Łk 17, 20-25

12 listopada 2021

Piątek

Św. Jozafata, biskupa i męczennika

Wspomnienie

Mdr 13, 1-9 Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a) Łk 21, 28bc Łk 17, 26-37

13 listopada 2021

Sobota

Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Wspomnienie

Mdr 18, 14-16; 19, 6-9 Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a) Por. 2 Tes 2, 14 Łk 18, 1-8

14 listopada 2021

Niedziela

XXXIII Tydzień zwykły

Dn 12, 1-3 Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b) Hbr 10, 11-14. 18 Por. Łk 21, 36 Mk 13, 24-32

15 listopada 2021

Poniedziałek

XXXIII Tydzień zwykły

1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: por. 88) J 8, 12 Łk 18, 35-43

16 listopada 2021

Wtorek

XXXIII Tydzień zwykły

2 Mch 6, 18-31 Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 6) Por. 1 J 4, 10b Łk 19, 1-10

17 listopada 2021

Środa

Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

2 Mch 7, 1. 20-31 Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b) Por. J 15, 16 Łk 19, 11-28

18 listopada 2021

Czwartek

Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Wspomnienie

1 Mch 2, 15-29 Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b) Por. Ps 95 (94), 8a. 7d Łk 19, 41-44

19 listopada 2021

Piątek

XXXIII Tydzień zwykły

1 Mch 4, 36-37. 52-59 1 Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b) Por. J 10, 27 Łk 19, 45-48

20 listopada 2021

Sobota

Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Wspomnienie

1 Mch 6, 1-13 Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b) Por. 2 Tm 1, 10b Łk 20, 27-40

21 listopada 2021

Niedziela

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość

Dn 7, 13-14 Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a) Ap 1, 5-8 Por. Mk 11, 9c. 10a J 18, 33b-37

22 listopada 2021

Poniedziałek

Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Wspomnienie

Dn 1, 1-6. 8-20 Dn 3, 52. 53-54. 55-56 (R.: por. 52b) Por. Mt 24, 42a. 44 Łk 21, 1-4

23 listopada 2021

Wtorek

XXXIV Tydzień zwykły

Dn 2, 31-45 Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61 (R.: por. 57b) Ap 2, 10c Łk 21, 5-11

24 listopada 2021

Środa

Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

Wspomnienie

Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28 Dn 3, 62a i 63a i 64a i 65a. 66a i 67 (R.: por. 57b) Ap 2, 10c Łk 21, 12-19

25 listopada 2021

Czwartek

XXXIV Tydzień zwykły

Dn 6, 12-28 Dn 3, 68a i 69a i 70a i 71a. 72a i 73a i 74 (R.: por. 57b) Łk 21, 20-28

26 listopada 2021

Piątek

XXXIV Tydzień zwykły

Dn 7, 2-14 Dn 3, 75a i 76a i 77a i 78a. 79a i 80a i 81 (R.: por. 57b) Łk 21, 28bc Łk 21, 29-33

27 listopada 2021

Sobota

XXXIV Tydzień zwykły

Dn 7, 15-27 Dn 3, 82a i 83a i 84a i 85a. 86a i 87 (R.: por. 57b) Por. Łk 21, 36 Łk 21, 34-36