Komunia Święta w 2022 roku


Ze względów logistycznych i bezpieczeństwa sanitarnego Komunia Święta będzie podzielona na grupy po ok. 20 osób.

Od ilości zgłoszonych dzieci Komunie będą się odbywać tylko w soboty: 28 maj, 4, 11, 18 czerwca.

Jeżeli będzie dużo dzieci to będą godziny 11.00 i 13.00.


Deklaracje zgłoszeniowe można pobrać w zakrystii przed lub po Mszy Świętej do końca sierpnia 2021 r.


Propozycje Uroczystości Komunii Świętej:

28 maja - dzieci z różnych szkół.

A terminy czerwcowe - dzieci ze SP z Wysokiej, klasami:

4.06. g. 11.00 - klasa A, g. 13.00 - klasa B,

11.06. g. 11.00 - klasa C, g. 13.00 - klasa D,

18.06. g. 11.00 - klasa E, g. 13.00 - klasa F.


W razie braku wystarczającej ilości dzieci. Daty i godziny mogą ulec modyfikacji.Wszelkie zapytania dotyczące Komunii tylko osobiście u księdza. Nie przez telefon i SMS.Proszę Rodziców i Opiekunów dzieci, aby regulowali opłaty komunijne osobiście w zakrystii lub przelewając na konto Parafii z adnotacją: imię i nazwisko dziecka, data i godzina Komunii Świętej. Akty chrztów dzieci tylko w formie papierowej dostarczamy do duszpasterzy.MODLITWY OBOWIĄZUJĄCE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:


 1. Znak Krzyża świętego
 2. Ojcze nasz…
 3. Zdrowaś Maryjo…
 4. Chwała Ojcu…
 5. Aniele Boży…
 6. Pod Twoją obronę...
 7. 2 Przykazania Miłości
 8. 10 przykazań Bożych
 9. 5 Przykazań kościelnych(nowe)
 10. 7 Sakramentów św.
 11. 6 Prawd wiary
 12. Skład Apostolski
 13. Akt wiary
 14. Akt nadziei
 15. Akt miłości
 16. Akt żalu
 17. Anioł Pański…
 18. Trzy cnoty Boskie
 19. 7 grzechów głównych
 20. Uczynki miłosierdzia co do ciała
 21. Uczynki miłosierdzia co do duszy
 22. Części Sakramentu Pokuty
 23. 20 Tajemnic Różańca świętego
 24. 14 Stacji Drogi Krzyżowej
 25. Części Mszy Świętej: Spowiadam się Bogu...
 26. Części Mszy Świętej: Chwała na wysokości  Bogu…
 27. Części Mszy Świętej: Święty, Święty, Święty…
 28. Części Mszy Świętej: Baranku Boży… FORMUŁA SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ


Dziecko:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus


Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.


Dziecko czyni znak Krzyża świętego: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Dziecko: Jestem chłopcem / Jestem dziewczyną. Przystępuję do spowiedzi świętej po raz pierwszy.(przy następnej spowiedzi św. mówię: ostatni raz u spowiedzi byłem(am) np. tydzień temu, miesiąc temu itp.).

Chciałbym/Chciałabym Panu Bogu podziękować za (np. rodziców, życie, zdrowie, rodzeństwo, dobrych ludzi, piękny świat – można wymienić swoje podziękowania).

Następnie obraziłem/obraziłam Pana Boga i skrzywdziłem(am) ludzi następującymi grzechami: (wymieniamy grzechy, jak skończymy wymieniać grzechy mówimy):


Dziecko: Więcej grzechów nie pamięta , za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić, a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i kapłańskie rozgrzeszenie.

Ksiądz mówi naukę, której uważnie słuchasz i zadaje pokutę (gdybyś nie usłyszał zapytaj księdza jeszcze raz, aby powtórzył).

Po zadaniu pokuty ksiądz zachęca  dziecko do żalu za grzechy.

Dziecko podczas rozgrzeszenia odmawia w ciszy trzy razy: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu (bijąc się w piersi trzy razy).


Ksiądz: (wypowiada formułę rozgrzeszenia) i kończy słowami:  … I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca I Syna i Ducha Świętego. Amen. (dziecko czyni w ciszy znak krzyża świętego)


Dziecko: Bóg zapłać ( wychodzi z konfesjonału, gdy ksiądz zapuka, może ucałować stułę a następnie idzie do ławki, aby odprawić pokutę i modlitwę po spowiedzi świętej). RACHUNEK SUMIENIA według Bożych Przykazań 


Przykazanie pierwsze:       Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?       Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?       Czy zaniedbywałem naukę religii? 


Przykazanie drugie:       Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?       Czy przeklinałem?       Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie? 


Przykazanie trzecie::       Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?       Czy spóźniłem się na Mszę świętą?       Czy w kościele zachowywałem się źle?       Czy pracowałem w dniu świątecznym? 


Przykazanie czwarte:       Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?       Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?       Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych? 


Przykazanie piąte:       Czy biłem kogoś?       Czy przezywałem?       Czy źle komuś życzyłem?       Czy namawiałem bliźniego do grzechu?       Czy dręczyłem zwierzęta? 


Przykazanie szóste i dziewiąte:       Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?       Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?       Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?       Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?       Czy robiłem coś bezwstydnego sam..., z kimś?       Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić? 


Przykazanie siódme i dziesiąte:       Czy kradłem: komu i co?       Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?       Czy psułem rzeczy cudze?       Czy oszukiwałem: kogo i w czym?       Czy chciałem kraść: komu i co? 


Przykazanie ósme:       Czy kłamałem?       Czy oczerniałem bliźniego?       Czy obmawiałem?       Czy posądzałem?