Kancelaria Parafialna


W niedziele i święta nakazane kancelaria parafialna jest nieczynna.


Osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego, według prawa kościelnego nie mogą zostać chrzestnymi i świadkami przy bierzmowaniu. Osoby te nie otrzymają w/w zaświadczeń.


W związku z sytuacją pandemiczną prosimy tylko w ważnych w sprawach kancelaryjnych umawiać się poprzez sms na numer parafialny 505 359 289 podając imię i nazwisko, adres zamieszkania i cel spotkania lub o jakie zaświadczenie chodzi. Ksiądz powiadomi smsem zwrotnym dzień i godzinę podejścia do kancelarii parafialnej. 

Osoby, które zmieniły adres zamieszkania a mieszkają na terenie Parafii oraz nowych mieszkańców prosimy, aby zgłosili się do zakrystii w celu uaktualnienia danych i wpisania się do Parafii. Na podstawie kartoteki parafialnej możemy wystawiać zaświadczenia kancelaryjne.


Podstawą do wystawienia jakiegokolwiek dokumentu w kancelarii jest przynależność do parafii św. Ojca Pio, co potwierdza Wizyta Duszpasterska zwana „KOLĘDĄ”.

Parafia nie wystawia zgód na chrzest, I Komunię, bierzmowanie, ślub, pogrzeb w innej Parafii. Jedynie na pisemną prośbę osób zainteresowanych z uzasadnieniem Parafia św. Ojca Pio udziela pozwolenia na sakramenty i posługi w innym kościele. Zwyczajowo za wydanie pozwoleń i innych dokumentów kancelaryjnych składa się ofiarę na kościół.