Historia Parafii

Decyzję o budowie nowego kościoła pod wezwaniem św. Ojca Pio z Pietrelciny na osiedlu Partynice we Wrocławiu i Wysokiej podjął Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski, wyłaniając część z Parafii Wniebowzięcia NMP z Ołtaszyna, gdzie proboszczem był Ks. Zbigniew Dołhań.  Dekret erygujący Parafię miał miejsce 15 lipca 2007 roku i administratorem Parafii został ks. Proboszcz z Ołtaszyna, który rozpoczął budowę.  Kościół powstał na terenie poradzieckiej jednostki wojskowej. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonał Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski 23 września 2009 roku.  Architektem kościoła jest Pan inż. Piotr Szarejko.


1 września 2015 roku Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski  mianował pierwszego Proboszcza Parafii św. Ojca Pio z Pietrelciny, Księdza dr Piotra Janusza, który oprócz kontynuowania dalszej budowy świątyni zajął się tworzeniem wspólnoty „żywego kościoła” i pracą duszpasterską.


We wrześniu 2015 roku z Parafianie wraz z Księdzem Proboszczem udali się z pielgrzymką do San Giovanni Rotondo, aby od kustosza sanktuarium odebrać Relikwie św. Ojca Pio – bandaż z krwią, którą Ojciec Pio miał na sercu. Relikwie znajdują się w kościele i jest możliwość ich ucałowania każdego 23 dnia miesiąca podczas Nowenny.


W październiku 2015 roku zostały przywiezione z Niemiec ławki i przedsoborowy ołtarz z tabernakulum.


Pierwsza Msza Święta „Pasterka” – w kościele w stanie surowym czyli bez dachu, okien, drzwi, elektryki, można by powiedzieć pod „gołym niebem” – została celebrowana 24 grudnia 2015 roku, pod przewodnictwem pierwszego proboszcza. Na „Pasterce” było około 500 osób. Kolejna Msza Święta miała miejsce 1 stycznia na rozpoczęcie Nowego Roku kalendarzowego 2016. Natomiast od „Wielkiego Czwartku” – 20 marca 2016 roku, na stałe są celebrowane Msze Święte i nabożeństwa w kościele.


W 2017 roku w dziesiątą rocznicę utworzenia Parafii przeżywaliśmy Misję Świętą. Podczas Misji zostały poświęcone w kaplicy miłosierdzia obrazy: Jezusa Miłosiernego, św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Na zakończenie Misji został poświęcony Krzyż Misyjny. Misje zostały uwieńczone Odpustem Parafialnym ku czci św. Ojca Pio 23 września 2017 roku, któremu przewodniczył J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny dokonując poświęcenia pamiątkowej płyty.


Prace nadal są kontynuowane dzięki wsparciu Parafian i ludzi dobrej woli. Prace metaloplastyczne w kościele wykonał Pan Zdzisław Halkiewicz z Żórawiny. Wieczna lampa srebrna z XIX wieku (z Holandii – Firma Fluminalis) znajdująca się w prezbiterium została zakupiona i ufundowana przez Panią Iwonę Becker wraz z mężem Panem Franciszkiem Becker z Niemiec.


1 września 2019 roku Parafia dostała pierwszego księdza wikariusza Mateusza Michonia.


W 2019 roku zostały wprowadzone również Relikwie św. Gemmy Galgani, mistyczki i stygmatyczki Włoskiej z Lukki, do której św. Ojciec Pio miał szczególne nabożeństwo. Jak wiemy codziennie modlił się za jej wstawiennictwem, gdyż była bliska jego sercu, ze względu na relacje z Jezusem poprzez stygmaty i mistykę. Za namową pani Teresy Ciszewskiej, rozmiłowanej w postaci św. Gemmy, Ksiądz Proboszcz rozpoczął starania otrzymania Relikwii św. Gemmy Galgani. Kustosz Relikwii Ojciec Rafał Sebastian Pujsza ucieszył się z miejsca do którego trafiła św. Gemma. Był to znak Opatrzności.


W 2020 roku dzięki staraniom Księdza Proboszcza zostały przywiezione z Casi Relikwie św. Rity. Od 22 maja 2020 roku co miesiąc są odprawiane Nowenny do św. Rity z poświęceniem róż.


Na Nowennach 11, 22 i 23 dnia każdego miesiąca gromadzą się wierni czciciele rozmiłowani w św. Gemmie, św. Ricie  i św. Ojcu Pio. Gromadzą się nie tylko Parafianie, ale też goście przybywający z okolicznych miejscowości i parafii z Wrocławia. Ksiądz Proboszcz ma nadzieję, że również będą pojawiać się świadectwa uzdrowień i nawróceń.


W 2021 roku zostały zakończone wewnątrz kościoła prace tynkarskie z malowaniem.